แผนที่ร้านของเรา


ตั้งอยู่ที่ 165/31 (หน้าเทคโนตาก) ต.ไม้งาม อ.เมือง จังหวัดตาก 63000 ร้านแอร์ตาก
บริหารงานโดย เจนพิชญ์ ฉิมผึ้งพะเนา (ช่างส้ม)

โทร. 086-2019678 หรือ 088-1511401